Ringkasan Mengenai KPM
8:52 PM | Author: Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)

Kolej Profesional Mara (KPM) merupakan kolej bantuan penuh kerajaan yang ditubuhkan bagi menambah bilangan tenaga kerja Bumiputera dalam sektor awam dan swasta terutamanya dalam bidang Perdagangan, Perakaunan dan Teknologi Maklumat serta menambah bilangan kelulusan akademik cemerlang dalam kalangan Bumiputera.

Semua KPM adalah di bawah kawalan Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) di Ibu Pejabat MARA.

Program KPM dijalankan secara sepenuh masa. Pendekatan secara "practical based" dalam bidang pengajian & pembelajaran dengan suntikan elemen "soft skill" di dalam silibus kursus-kursus yang ditawarkan telah menghasilkan graduan KPM yang berketerampilan. Latihan industri di akhir pengajian juga membantu pelajar menyediakan diri untuk menjawat jawatan dijabatan kerajaan dan swasta.

Selain daripada itu aktiviti pembudayaan keusahawanan yang diterapkan semasa dalam pengajian akan mendorong sebahagian daripada graduan KPM untuk merealisasikan "Keusahawanan sebagai Kerjaya Pilihan"
|
Program Intensif Persediaan (PIP)
8:25 PM | Author: Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)|
Diploma in Accountancy (DIA)
8:23 PM | Author: Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)


|
Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)
7:58 PM | Author: Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)|
Permohonan dan Pertanyaan
7:45 PM | Author: Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)
Sila rujuk iklan atau dapatkan maklumat lanjut di alamat seperti berikut:
Unit Pusat Institusi MARA (UPIM)
Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT)
Tingkat 4, Medan MARA,
21 Jalan Raja Laut
50609 KUALA LUMPUR
Tel : 03 - 26915111 samb. 1732, 1734, 1736
Fax : 03 - 26914457
|